Politikker

Politik for Kvalitetsledelse

Odin Diving A/S er forpligtet til at sikre den højeste kvalitet i vores aktiviteter og serviceydelser.

For at eliminere fejl og mangler i kvaliteten i vores aktiviteter og ydelser, vil vi: ​

 • Overholde relevant lovgivning, regler og andre krav, som virksomheden er underlagt.
 • Opdatere interne procedurer, når det er relevant.
 • Implementere, opfylde og udvikle Odin Diving A/S´ kvalitetsledelsessystem.
 • Fordele ressourcer, herunder menneskelige ressourcer, organisationens infrastruktur, teknologiske og økonomiske ressourcer, der er afgørende for gennemførelsen og kontrollen af kvalitetsledelsessystemet.
 • Sørge for at de nødvendige kompetencer er vedligeholdt og udviklet af Odin Diving A/S ‘ medarbejdere gennem struktureret og detaljeret uddannelses- og kompetenceudvikling.
 • Gennem beskrivelse og formalisering af forretningsprocesser og opgaver i Odin Diving A/S’ ledelse, herunder for dokumenthåndteringen, at sikre en effektiv og hurtig håndtering.
 • Fortsættelse af løbende forbedringer i kvalitetsledelsessystemet, ved at opstille målsætninger og mål, især indenfor områderne personalets kvalifikationer og erfaring, vedligeholdelse af udstyr, anskaffelse og vedligeholdelse af branche-relaterede certifikater, samt vedligeholdelse og udvikling af procedurer for egenkontrol.
 • Gennem evaluering og kundeundersøgelser at sikre, at opgaveløsningerne imødekommer og tilfredsstiller kundernes behov. ​

Odin Diving A/S er forpligtet til løbende forbedring af vores kvalitetsledelse. Denne politik vil blive meddelt alle medarbejdere, leverandører og underleverandører, og er tilgængelig for offentligheden. ​

Politik for Miljøledelse

Odin Diving A/S er forpligtet til at beskytte miljøet på Jorden.

For at minimere miljøpåvirkningerne der vedrører vores aktiviteter og serviceydelser, vil vi: ​

 • Overholde relevant lovgivning, regler og andre krav vedrørende miljøforhold.
 • Undgå forurening, reducere mængden af affald og minimere forbruget af ressourcer.
 • Uddanne og motivere medarbejderne til at udføre opgaver på en miljømæssig ansvarlig måde.
 • Opfordre til miljøbeskyttelse blandt leverandører og underleverandører.
 • Fordele ressourcer, herunder menneskelige ressourcer, organisationens infrastruktur, teknologiske og økonomiske ressourcer, der er afgørende for gennemførelsen af og kontrollen med miljøledelsessystemet.
 • Fortsætte løbende forbedringer i miljøindsatsen, ved at opstille målsætninger og mål, især indenfor områderne ressource-anvendelse, reduktion af energi- og vandforbrug, øge genbrug og genanvendelse, samt forbedre metoderne for affaldshåndtering.

Odin Diving A/S er forpligtet til løbende forbedring af miljøindsatsen. Denne politik vil blive meddelt alle medarbejdere, leverandører og underleverandører, og er tilgængelig for offentligheden.

Politik for Arbejdsmiljøledelse

Odin Diving A/S er forpligtet til at optimere sikkerheden og beskytte arbejdsmiljøet for alle vores medarbejdere, underleverandører og alle andre personer, der er involveret i vores aktiviteter.

For at opnå den højest mulige grad af sikkerhed i vores arbejdsmiljø, der vedrører vores aktiviteter og serviceydelser, vil vi: ​

 • Overholde relevant lovgivning, regler og andre krav, der vedrører sikkerhed og arbejdsmiljø indenfor de Odin Diving A/S´ aktiviteter og serviceydelser
 • Undgå farlige situationer, ved at identificere farer og vurdere risici.
 • Uddanne og motivere medarbejderne til at udføre opgaver på en sikker og ansvarlig måde.
 • Tilskynde til god praksis indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed blandt leverandører og underleverandører.
 • Fordele ressourcer, herunder menneskelige ressource, organisationens infrastruktur, teknologiske og økonomiske ressourcer, der er afgørende for gennemførelsen af og kontrollen med arbejdsmiljøledelsen.
 • Fortsætte løbende forbedringer af sikkerhed og arbejdsmiljøet, hvor det er praktisk muligt, ved at opstille målsætninger og mål, især indenfor områderne kommunikation, optimale arbejdsgange, påvirkning af støj og vibrationer, samt procedurerne ved manuelt arbejde. ​

Odin Diving A/S er forpligtet til løbende forbedring af sikkerheden og arbejdsmiljøet. Denne politik vil blive meddelt alle medarbejdere, leverandører og underleverandører, og er tilgængelig for offentligheden.​​

Kontaktieren Sie uns

ODIN DIVING A/S
PIER 6 -4
9900 Frederikshavn
DÄNEMARK

Telefon: (+45) 98 15 30 30
Email: INFO@ODINDIVING.DK

Send en besked